Επιστημονικό Έργο

Επιστημονικό Έργο 2018-01-16T07:55:13+00:00

Συμμετοχές σε συνέδρια

4th International Forum on Angiotensin II Receptor Antagonism

Monte-Carlo Ιανουάριος 2005 – 2 προφορικές ανακοινώσεις

9th Pan-Hellenic Congress in Arterial Hypertension 2005– 2 προφορικές ανακοινώσεις

10th Angelology Congress 2006- 1 προφορική ανακοίνωση

2nd Congress in Athiromatosis 2006 – 4 προφορικές ανακοινώσεις

1st International Conference on Hypertension, Lipids, Diabetes and Stroke,

Paris, France, 2006. – 2 προφορικές ανακοινώσεις

Cardio Athena International Meeting on Cardiovascular Medicine

Απρίλιος 2006- Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου

American Heart Association Congress, New York Μάϊος 2006– 4 προφορικές ανακοινώσεις

16th European Meeting on Hypertension, Madrid, Spain, 2006. – 4 προφορικές ανακοινώσεις

Artery 6 September 2006 – 4 προφορικές ανακοινώσεις

Athens Interventional Cardiovascular Therapeutics VII September 2006-1 προφορική ανακοίνωση

27th Pan-Hellenic Cardiology Congress 2006. – 3 προφορικές ανακοινώσεις

American Heart Association Congress, New York, USA, 2006– 4 προφορικές ανακοινώσεις

10th Pan-Hellenic Congress of Arterial Hypertension, 2007– 20 προφορικές ανακοινώσεις

22st Scientific Meeting of the American Society of Hypertension,

Chicago, USA, 2007- 9 προφορικές ανακοινώσεις

17th European Meeting on Hypertension, Milan, Italy, 2007-7 προφορικές ανακοινώσεις

56th Annual Scientific Session of the American College of Cardiology,

New Orleans, USA, 2007- 1 προφορική ανακοίνωση

XIXth Congress of the European Society of Cardiology, Vienna, Austria,

2007.-5 προφορικές ανακοινώσεις

Artery 7, Prague, Tsechia, 2007- 1 προφορική ανακοίνωση

American Heart Association Congress, Orlando, USA, 2007.

VYSSOULIS G, KARPANOU E, KYVELOU S-M, ADAMOPOULOS D,

TOUSOULIS D, COKKINOS D, STEFANADIS C.

The effect of smoking onmicroalbuminuria in hypertensive patients.

Στις 5 καλύτερες μελέτες του Συνεδρίου και υποψήφια προς βράβευση.

 

23rd Scientific Meeting of the American Society of Hypertension, New

Orleans, USA, 2008.- 3 προφορικές ανακοινώσεις

28th Pan-Hellenic Cardiology Congress 2007-2 προφορικές ανακοινώσεις

23rd Scientific Meeting of the American Society of Hypertension, New

Orleans, USA, 2008. – 3 προφορικές ανακοινώσεις

European Society of Cardiology 2008-1 προφορική ανακοίνωση

24th Scientific Meeting of the American Society of Hypertension, San

Francisco, USA, 2009– 3 προφορικές ανακοινώσεις

European Society of Hypertension Milan 2009- 3 προφορικές ανακοινώσεις

European Society of Cardiology, Barcelona, 2009- 2 προφορικές ανακοινώσεις

25th Annual Scientific Meeting in Hypertension (ASH), New York, May

20104 προφορικές ανακοινώσεις

EUROPEAN SOCIETY OF HYPERTENSION ANNUAL MEETING

OSLO NORWAY 2010- 1 προφορική ανακοίνωση

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY SWEDEN 2010- 3 προφορικές ανακοινώσεις

AMERICAN SOCIETY OF HYPERTENSION NEW YORK 21-

24/05/20114 προφορικές ανακοινώσεις

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY PARIS 2011- 4 προφορικές ανακοινώσεις

EUROPEAN SOCIETY OF HYPERTENSION AND CARDIOVASCULAR PROTECTION

CONFERENCE LONDON 26-29/04/2012-2 προφορικές ανακοινώσεις

EUROPEAN SOCIETY OF HYPERTENSION AND CARDIOVASCULAR PROTECTION

CONFERENCE MILAN 14-17/06/2013– 1 προφορική ανακοίνωση

EUROPEAN SOCIETY OF HYPERTENSION AND CARDIOVASCULAR PROTECTION

CONFERENCE ATHENS 13-16/06/2014-4 προφορικές ανακοινώσεις

25ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ψυχιατρικής, Φλωρεντία, Ιταλία, 2017-2 προφορικές ανακοινώσεις

 

Δημοσιεύσεις