Καρδιοογκολογία

Καρδιοογκολογία 2017-09-11T08:31:02+00:00

Η καρδιοογκολογία είναι μια σύγχρονη υποεξειδίκευση στην οποία τόσο ο κύριος Σπανός όσο και η κυρία Κυβέλου έχουν αποκτίσει εμπειρία σε Ελλάδα και εξωτερικό και αφορά την εκτίμηση των επιπτώσεων συγκεκριμένων χημειοθεραπευτικών και ακτιθεραπευτικών σχημάτων που λαμβάνουν οι ασθενείς και μπορεί να επηρεάσουν την καρδιακή λειτουργία. Οι πιο συνηθισμένες επιπλοκές αφορούν οξεία και χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, στηθάγχη, υπέρταση, έμφραγμα του μυοκαρδίου και αρρυθμίες. Δεδομένης της  σοβατότητας της απόφασης για την συνέχιση της χημειοθεραπείας χρείαζεται πλήρης καρδιολογικός έλεγχος, πιθανός σταφανιογραφικός έλεγχος και επικοινωνία με τον ογκολόγο πριν και κατά την διάρκεια της χημειοθεραπείας καθώς και επαναληπτικός έλεγχος μετά το τέλος των χημειοθεραπειών.